NAVIGAČNÍ SYSTÉMY PRO NEVIDOMÉ.

 

 

Velkou touhou většiny nevidomých osob je samostatný pohyb v přírodě, ve městě i v komplexech budov a nebýt tak stále odkázáni na doprovod vidících osob. Taková možnost se jim ve stoprocentním měřítku zřejmě nikdy nesplní. Ale V dnešní době se již začínají objevovat technická zařízení, která jim tento sen dokážou alespoň částečně naplnit. Jde o navigační systémy, které můžeme rozdělit do dvou základních skupin podle toho, v jakém prostředí budou používány.

***

 

EXTERIÉROVÉ NAVIGAČNÍ SYSTÉMY:

Ty jsou založeny na principu využití družicové GPS navigace. Pro vidící osoby jsou zařízení, která GPS využívají již na velice slušné úrovni. Bohužel však je většina takových přístrojů založena na grafickém zobrazení mapových podkladů i ovládacích prvků, takže jejich využití nevidomými není možné. Tento handicap komerčních samostatných zařízení je částečně kompenzován softwarovými programy pro PDA, nebo mobilní telefony, vybavenými operačním systémem Symbian, GPS moduly, nebo s možností jejich bezdrátového připojení, které je v dnešní době už také možné ozvučit. Zde je zřejmě nejpřijatelnějším programem program Loadstone, který se svými vlastnostmi již pomalu blíží samostatným GPS navigačním jednotkám pro vidící. Nevidomá osoba má možnost zjistit svoji polohu a dozvědět se informaci o nejbližších objektech, případně se nechat směrovat k vyznačenému cíli.

Další možností využití GPS navigace nabízí program PST (Pospíšil Smart Talker). Jde o mluvící aplikaci pro mobilní telefony s operačním systémem Windows 5 a vyšší. Její součástí je i funkce navigace. Tato funkce využívá databáze 35000 zaměřených bodů, v celé ČR, jimiž jsou nejčastěji města, obce, nádraží a podobně. Program umožní zaměření osoby, vyhledání nejbližšího označeného bodu a určení azimutu k tomuto bodu. Je zde také možno vytvořit si svou vlastní databázi pojmenovaných bodů a pracovat s ní stejně jako s tou zabudovanou.

Sice jen velmi orientačně, ale pro hrubé určení místa kde se nacházím se dá použít také program pro mobilní telefony, který dokáže pojmenovat přípojnou buňku poskytovatele. Tento program se jmenuje CelTrack a je určen pro mobilní telefony s oběma operačními systémy, tedy Symbian i Windows. U tohoto programu je možné si nastavit i hlášení konkrétní buňky, která je hlasově oznámena ve chvíli, kdy se dostaneme do jejího dosahu. Tato možnost se dá využívat třebas při cestování vlakem.

Poslední možností využití GPS navigace je s pomocí Centra navigace SONS. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých založila toto centrum již před 4 lety. Jeho původním cílem byla možnost navigovat nevidomou osobu na dálku prostřednictvím mobilního telefonu. Celé to funguje tak, že nevidomá osoba má při sobě GPS přijímač, který v případě potřeby pouze zapne. Pak už jen zavolá na bezplatnou linku Centra navigace. Tam si jej, respektive jeho GPS přijímač, najdou na monitoru počítače, nechají si zobrazit aktuální mapu místa, kde se nevidomá osoba nachází a prostřednictvím mobilního telefonu ji navigují k stanovenému cíli. Navigační centrum své služby postupně rozšířilo, tak že dnes už je možné si od nich s předstihem nechat vypracovat písemný itinerář plánované trasy do neznáma, Nechat se upozornit na to, že už se blíží k cíli, nechat si vyhledat dopravní spojení a využívat řadu dalších nabízených služeb. Více o tomto centru se dozvíte na stránce Centrum navigace SONS>

***

 

INTERIÉROVÉ NAVIGAČNÍ SYSTÉMY:

Navigační systémy založené na principu GPS sledování jsou však jen těžko použitelné ve městech s hustou zástavbou a v interiérech jsou pak už zcela nepoužitelné. Zde se proto tvůrci vydali trošku jinými cestami. Brněnská Firma WebProgress, (www.webprogress.cz),> pracuje na vývoji systému, který je založen na využití tzv. RFID čipů. Je to malinkatá součástka, zalisovaná většinou do tenkého plastového čtverečku. V současné době se běžně používají, nejčastěji v obchodních sítích jako ochrana zboží před odcizením. Tyto čipy se nalepí na podlahu, nebo na zeď těsně u podlahy, především na rozcestích chodeb, u dveří do jednotlivých kanceláří a podobně, kde se zamaskují, třebas přetapetováním, či přemalováním. Čipy jsou bezkontaktní a nepotřebují žádné napájení elektřinou. Takto se v orientačně složitých stavbách vytvoří celé trasy, jimž budou odpovídat také databáze těchto tras. Ty pak budou nahrány do PDA, nebo Mobilního telefonu. Speciálně upravená bílá hůl pak obsahuje ve své rukojeti napájecí akumulátory s elektronikou a ve špičce hole je umístěna snímací anténa RFID čipů. Při procházení kolem místa, kde je čip umístěn sejme anténa jeho kód a prostřednictvím bezdrátové technologie bluetooth jej pošle do PDA, nebo telefonu. Tam jej program zpracuje, přiřadí mu odpovídající frázi a ta je pak uživateli přečtena hlasem.

Obrázek rukojeti a špičky hole s anténou pro snímání RFID čipů a PDA s aplikací RF Guide

Detail rukojeti a špičky hole a PDA se spuštěnou aplikací RF Guide.

 

Další možností může být i jedna složka tzv. Diskrétního informačního a naváděcího systému, na jehož vývoji pracuje také brněnská firma Dinasys, (www.dinasys.cz). > Více o tomto, ale i o dalších, informačních systémech se můžete dočíst v příspěvku diskrétní informační systém. Tento komponent pracuje podobně jako výše popsaný RFID systém, je však založen na principu snímání elektromagnetického pole. Na vyhrazených místech se do podlahy zabudují běžně používané malé magnety v určité polarizaci. Snímač ve špici bílé hole rozmístění magnetů vyhodnotí a výsledek oznámí formou vibrací rukojeti. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o doplněk informačního systému který by měl přispět ke snadnějšímu nalezení místa umístění tohoto systému , je Počet kombinací vibrací zredukován na maximálně 6 signálů: krátce, dvakrát krátce, krátce/dlouze, dlouze/krátce, dvakrát dlouze a dlouze. Tyto signály pak mají informační hodnoty pokračuj rovně, zaboč do leva, zaboč vpravo, pozor schody nebo jiná překážka, jsi u cíle.

Obrázek rukojeti a špičky hole se snímačem magnetů systému Dinasys.

Detail rukojeti a špičky hole se zabudovaným snímačem magnetů.

 

Třetí systém navigace v interiérech zpracovávají pracovníci Fakulty Elektrotechnické ČVUT v Praze. Nazvali jej "Naviterier". Tento systém by měl pracovat na principu statických zařízení, která obsahují konkrétní informaci s popisem místa a směru další chůze. Tyto informace jsou permanentně vysílány přes bluetooth. Nevidomá osoba, která bude mít u sebe mobilní telefon nebo PDA s příslušným programem a spuštěným bluetooth průběžně získává tyto informace, které mu jsou přednášeny prostřednictvím hlasového výstupu jeho zařízení. Jedná se tedy o jakýsi "aktivní itinerář", který by byl nevidomým osobám aktuálně k dispozici ve vybraných, veřejnosti přístupných budovách.

***

 

Všechna tato zařízení a programy jsou v současné době v překotném vývoji. Možnosti jejich využití jsou velice široké a jen čas ukáže s jakým úspěchem se jednotlivým tvůrcům podařilo předsevzaté úkoly splnit.. Bylo by však mylné se domnívat, že kterýmkoliv výše uvedeným způsobem by bylo možné spolehlivě vyznačit cestu třebas prostředkem nějaké rozlehlé haly, nebo s jeho pomocí zcela samostatně absolvovat třebas nákup v nějakém supermarketu. Při aplikování kteréhokoliv z těchto systémů bude vždycky nutno brát zřetel na zásady chůze s bílou holí a na nutnost využívání, pokud možno, přirozených, vodicích linií a orientačních bodů.

 

 

Zpracováno ke dni 1.9. 2009