POPIS CESTY DO SÁLU BŘETISLAVA BAKALY (BÍLÉHO DOMU)

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Navigace

Trasa do Bílého domu ze zastávky Komenského náměstí

Trasa do Bílého domu ze zastávky Česká

 

 

Trasa do Bílého domu ze zastávky Komenského náměstí

Z Hlavního nádraží do bílého domu na Žerotínově náměstí můžete použít tramvajovou linku č. 4, směr Česká - náměstí Míru (odjíždí z prvního nástupiště, nejvíce vzdáleného od budovy vlakového nádraží) nebo linku 12, směr Technologický park (odjíždí z druhého, prostředního nástupiště). . Označníky zastávek jsou v obou případech na vzdálenější straně nástupiště od podchodu. Při chůzi po nástupištích, pro zvýšení své bezpečnosti, důsledně využívejte umělé vodicí linie.

Pokud využijete tramvajovou linku číslo 4 tak pojedete 4 zastávky. Vystoupíte až na Komenského náměstí, to je jednu zastávku za Českou Po vystoupení z tramvaje jděte směrem od ní a na chodníku, s pomocí signálního pásu, dohledejte zeď budovy, kterou je Fakulta sociálních studií. Postavte se tak, abyste ji měli po pravé ruce a jděte kolem ní směrem od tramvajové zastávky. Na druhém konci budovy s pomocí signálního pásu ze slepecké reliéfní dlažby přijdete ke značenému přechodu. Po něm přejděte na druhou stranu. Auta zde jezdí jen zprava. Na protějším chodníku přijdete v přímém směru ke vchodu do sálu Břetislava Bakaly. Před ním je asi 8 schodů nahoru. Po projití vstupními dveřmi jděte asi 6 metrů rovně až narazíte na přepážku recepce. Asi 1 metr před ní jděte dveřmi vpravo do kavárny. Po levé ruce je obslužný pult, po pravé ruce jsou stolky a židle kavárny. V přímém směru projděte kavárnou do předsálí Bakalova sálu.

Při cestě zpátky na tramvaj č. 4 vyjdete z budovy. V přímém směru jděte až k obrubníku mezi chodníkem a parkovištěm aut. Zde zabočte doprava a jděte až k signálnímu pásu, který vás nasměruje na přechod přes vozovku. Na protějším chodníku jděte podél signálního pásu až ke zdi budovy. Otočte se tak, abyste ji měli po pravé ruce. Podél zdi jděte až na její konec a zabočte doprava. Stále podél zdi pokračujte na další roh budovy. Tam opět zabočte doprava a po šesti metrech dohledejte signální pás. Ten vás dovede ode zdi budovy k přechodu přes vozovku a tramvajové koleje. Je zde značený přechod s klepajícím semaforem. Klepání je nutné aktivovat pomocí vysílače. Na protějším chodníku je asi 3 metry vpravo zastávka tramvaje č. 4 ve směru hlavní nádraží, Obřany.

 

 

Trasa do Bílého domu ze zastávky Česká

Ttramvají číslo 12 jeďte na zastávku Česká. Je to třetí zastávka. Po vystoupení z vozidla jděte asi 4 metry ve směru chůze, směrem vlevo přejděte tramvajové koleje, za nimi zabočte vpravo a jděte po chodníku podél kolejí mírným obloukem doleva ve směru původní jízdy tramvaje. Přibližně po padesáti metrech by Vás měl přivábit zvuk klepajícího semaforu, který si však musíte aktivovat stiskem tlačítka 5 na vysílači povelů. Na tomto přechodu přejděte přes silnici. Po přejití se dostanete na trojúhelníkový dělící ostrůvek, z něhož musíte přejít pod úhlem asi 45 stupňů doleva ještě jeden jízdní pruh vozovky. Zde už není klepající semafor, ale stačí si hlídat jen vozidla jedoucí zprava. Po přejití na chodník už budete mít vpravo před sebou budovu Bílého domu se dvěma vchody. Ten hledaný je od přechodu vzdálenější, takže zabočte malinko doleva a jděte ještě asi 50 metrů podél trávníku, který odděluje budovu od chodníku. Máte jej po pravé ruce. Na jeho konci zabočte vpravo a po cca deseti metrech dohledejte schody nahoru. Vyjděte nahoru ke vchodu do budovy. Dále jděte tak, jak je popsáno výše.

 

 

Ke dni 1.6. 2013 zpracoval Josef Konečný
Poslední aktualizace 22.10. 2018