POPIS CESTY DO KANCELÁŘE VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

Přístup od tramvajové zastávky
Bezbariérový přístup

 

Přístup od tramvajové zastávky

Kancelář veřejného ochránce práv má své sídlo v Brně na ulici Údolní č. 658/39 (tel. 542 542 111). Nejjednodušší a nejbezpečnější cesta na něj je z tramvajové zastávky linky č. 4, Obilní trh.

Po příjezdu na zastávku Obilní trh ve směru od České vystupte z tramvaje a vraťte se na začátek nástupního ostrůvku. Tam zabočte doprava a po značeném přechodu (zebře) přejděte tramvajové koleje a jeden jízdní pruh vozovky - vozidla zde jezdí jen zprava. Na chodníku dohledejte jeho protější okraj a otočte se tak, abyste jej měli po levé ruce.

Při příjezdu z opačného směru se z tramvaje vystupuje do vozovky. Není zde nástupní ostrůvek. Proto co nejrychleji přejděte na chodník. Vraťte se asi 15 metrů proti směru jízdy. Budete na úrovni značeného přechodu.

Dále jděte podél obrubníku po levé ruce. Důsledně používejte bílou hůl, protože cestou budete míjet kontejnery na tříděný odpad, které z leva mírně zasahují do chodníku. Po necelých padesáti metrech minete asi 4 metry širokou odbočku na Špilberk a po dalších třiceti metrech o něco širší odbočku na parkoviště. Za ní pokračujte stále v přímém směru dalších přibližně 50 metrů, kde následuje asi 8 metrů široká proluka, do níž zabočíte.

Před vámi je široké schodiště nahoru k budově Kancelář veřejného ochránce práv. Po odbočení z chodníku jděte 5 metrů k pěti schodům nahoru. Nad nimi následuje 10 metrů dlouhá rovina, 11 schodů nahoru, 4 metry dlouhá rovina, dalších 9 schodů nahoru a po třech metrech je vchod do budovy. Už od úpatí schodiště si můžete aktivovat orientační hlasový majáček, který vám usnadní dohledání vchodu do budovy. Z jeho druhé fráze se dozvíte i popis prostoru za vstupními dveřmi. Po stranách i uprostřed schodiště je zábradlí.

Vstupní dveře do budovy jsou automaticky otevírané do stran. Dva metry za prvními dveřmi jsou ještě jedny, také automaticky otevírané. V ose vstupních dveří, ve vzdálenosti 2,5 metru od nich je 8 schodů nahoru. Nad schodištěm je prostorná hala, uprostřed níž jsou podpěrné sloupy. Přibližně 10 metrů před vámi, mírně vlevo je podatelna, ve stejné úrovni, ale mírně vpravo je recepce. U ní můžete požádat o zajištění doprovodu pracovníky kanceláře. Při cestě k recepci důsledně používejte kyvadlovou techniku chůze s bílou holí, abyste včas detekovali podpěrné sloupy.

 

Bezbariérový přístup

Pro cestu k recepci můžete z ulice využít i bezbariérový přístup. Pokud vám dělá problém cesta po schodech, tak po odbočení z chodníku ulice Údolní jděte podél obrubníku po levé ruce mírně vlevo a po mírně stoupající cestě obejdete prvních 5 venkovních schodů. Nad nimi dohledejte první stupeň dalšího ramene schodiště ke vchodu do budovy, otočte se vpravo a podél něj přejděte na jeho protější stranu. Pokračujte dále podél navazujícího obrubníku s trávníkem, který se stáčí mírným obloukem o 90 stupňů doleva. Jakmile obrubník skončí, tak pokračujte ještě 9 metrů v přímém směru do mírného kopce až ke zdi budovy. U ní zabočte doprava a podél zdi přijdete po sedmi metrech ke dveřím. Vlevo od nich je na stěně zvonek. Po zazvonění vám recepční odblokuje dveře. Klika je na levé straně a otevírají se směrem ven.

Za dveřmi projdete asi 6 metrů dlouhou chodbou ke druhým dveřím. Za nimi dohledejte levou zeď chodby. Jděte podél ní až na její konec. Na rohu zabočte doleva a cca po dvou metrech zase doprava. Zeď máte stále po levé ruce. Po pár krocích přijdete k výtahu. Přivolávací tlačítko je na pravé zárubni dveří. Tlačítka v kabině výtahu jsou označena Brailleským písmem.

Výtahem vyjeďte do prvního patra. Po vystoupení z výtahu jděte asi 6 metrů vpřed, malinko směrem doprava, kde vás už bude očekávat recepční. Ten vám pomůže s další orientací v budově.

 

 

Ke dni 1.2. 2016
zpracoval Josef Konečný