POPIS MĚSTSKÉHO PODCHODU POD HLAVNÍM NÁDRAŽÍM V BRNĚ

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Městský podchod pod vlakovým nádražím v Brně je dlouhý asi 170 metrů. Vede od obchodního domu Tesco, podchází celé vlakové nádraží i prostor nástupiště tramvají před ním a končí až výstupem na ulici Josefskou. Středem části tohoto koridoru vede umělá vodící linie. Tvoří ji 5 vyfrézovaných souběžných žlábků, jež dohromady vytvářejí 30 centimetrů široký hmatný pás, který je dobře čitelný koncovkou bílé hole.
Souběžně s částí hlavní chodby městského podchodu vedou vlevo i vpravo tubusy odchozí a přístupové chodby k nástupištím ČD. Obě tyto chodby jsou však od městského podchodu odděleny stěnami a stánky. Propojeny jsou s ním vždy jen jednou spojovací šíjí.

Vstupujeme do podchodu ze směru od Galerie Vaňkovka. Scházíme po schodišti z terasy obchodního domu Tesco. Vchod do městského podchodu je malinko vlevo, asi 15 metrů před námi. Nad střední částí vstupu do podchodu je umístěn, stejně tak jako nad schodištěm po kterém scházíme, akustický orientační majáček. Podchodem procházíme v přímém směru podél pravé zdi podchodu, která zde tvoří přirozenou vodicí linii a měla by být vždy volná. Mohli bychom zde narazit nanejvýš na 2 až 3 odpadkové koše, které je nutno obejít. Asi po sedmdesáti metrech je vlevo mírně stoupající chodba do odchozího podchodu od nástupišť vlakového nádraží, po pravé ruce pak odbočuje ve stejném místě asi 6 schodů nahoru do přístupové chodby k vlakovým nástupištím a dále vlevo nahoru přijdeme do odbavovací haly hlavního nádraží. Tato odbočka je osazena orientačním hlasovým majáčkem s odpovídajícími frázemi. A právě v tomto místě nám kříží cestu začátek umělé vodicí linie, která obě chodby spojuje. Jak již bylo řečeno, tak je tvořena pěti souběžně vyfrézovanými drážkami širokými 1 centimetr a vzdálenými 6 cm od sebe. Celkově tak tvoří 30 cm široký hmatný pás, který je v místech odbočení vždy na 30 cm přerušen.

 

Jak bychom měli tuto umělou vodicí linii využívat?

Díky hladkému povrchu podlahy zde pak doporučuji používat kyvadlově kluznou techniku chůze.

 

Ale pokračujme dále v chůzi. U výše zmíněného schodiště se postavíme tak, abychom jej měli za zády a umělou vodicí linii po levé ruce. Po čtyřech metrech podél ní přijdeme k odbočce vpravo. (Rovně bychom po osmi metrech přišli k chodbě do odchozího podchodu od vlakových nástupišť.) Otočíme se vpravo a pokračujeme dále v našem původním směru podél umělé linie, kterou si držíme stále po levé ruce. Přibližně 50 metrů od začátku umělé vodicí linie odbočuje vlevo další větev linie, která nás přivede ke schodišti a eskalátoru před východem z vlakového nádraží. Toto schodiště je souběžné s podchodem, je však otočeno o 180 stupňů a odbočka k němu je, vedle hmatného pásu, doplněna ještě o orientační hlasový majáček.

Po dalších deseti metrech, avšak tentokrát vpravo od hlavní osy podchodu je první odbočující chodba, kterou se dostaneme, opět s pomocí umělé vodící linie, k úpatím schodišť na nástupiště tramvajových zastávek před hlavním nádražím. Schodiště jsou však situována o 180 stupňů ke směru naší chůze. Jsou celkem tři, všechna jsou osazena hlasovými majáčky a jsou opět propojena reliéfní línií. Ta vede souběžně s prvními schody všech schodišť ve vzdálenosti asi 2 metry od nich a vedou z ní krátké odbočky vždy k pravému zábradlí každého schodiště. Po levé ruce máme schodiště na druhé nástupiště. Otočíme-li se tak, jako bychom chtěli na toto nástupiště vystoupit, je asi 8 metrů vpravo stejný výstup na první a vlevo na třetí tramvajové nástupiště. V ose tohoto schodiště, tedy za našimi zády, je pak chodba k zastávkám trolejbusů směr Slatina a Šlapanice. Dostaneme se tudy také k autobusovým stanicím u hotelu Grand. Umělá vodicí linie navazuje v tomto směru na levou stěnu zmíněné chodby. Tato stěna nám dále slouží jako přirozená vodicí linie. Výstup na nástupiště trolejbusů je ozvučený hlasovým majáčkem. Ten je umístěn na štítu zdi, která odděluje schodiště k trolejbusům vpravo a stoupající rampu na venkovní chodník vedoucí k autobusovým zastávkám před hotelem Grand vlevo.

Vrátíme-li se zpět, až do místa, ze kterého jsme odbočily z hlavní osy podchodu, můžeme pokračovat dál v původním směru, tedy ve směru na ulici Josefskou. Přibližně po deseti metrech se od hlavní osy odděluje další odbočka vpravo, která nás také přivede k výše popisovaným přístupům k nástupištím tramvají. Jediný rozdíl je v tom, že první chodba vedla mezi schodišti k nástupištím 2 a 3, tato, druhá, pak vede mezi schodišti k nástupištím 1 a 2.

V přímém směru nás pak umělá vodící linie dovede k eskalátorům a výtahu na ulici Josefskou. Eskalátor ve směru nahoru je v ose umělé vodicí linie, výtah je asi 5 metrů vpravo od něj. Zde je nutno upozornit na to, že výstup na ulici Josefskou je v podstatě výstupem o dvě poschodí. Po vyjetí prvního ramene eskalátoru se dostaneme na ulici Benešovu. Zde projdeme vlevo, podél nástupních prostor tří dalších ramen eskalátorů a tím posledním vyjedeme o další patro na úroveň ulice Josefské. Výtah jede přímo na Josefskou, v úrovni Benešovy nezastavuje. Podrobný popis celého prostoru mezi podchodem a Josefskou najdete na samostatné stránce Popis obchodního centra LETMO.

 

Z jednotlivých nástupišť odjíždějí:

Nástupiště 1, první kolej: (zastávkový stojan je na vzdálenějším konci od schodiště vlevo)

Nástupiště 2, druhá kolej: (zastávkový stojan je hned nad schodištěm vpravo) Nástupiště 2, třetí kolej: (zastávkový stojan je na vzdálenějším konci od schodiště vlevo) Nástupiště 3, čtvrtá kolej: (zastávkový stojan je hned nad schodištěm vpravo).

U všech čtyř zastávkových stojanů na tramvajových nástupištích 1 až 3 jsou nainstalovány elektronické informační tabule. Po stisku tlačítka 6 na VPN 01, eventuálně prostředního tlačítka na holi s VPN 03, si můžeme aktivovat informaci o čtyřech nejbližších odjezdech z těchto zastávek.

 

Nástupiště trolejbusů: (zastávkový stojan je asi 5 metrů od horní hrany schodiště v jeho ose).

 

V podchodu je nainstalováno celkem 14 orientačních hlasových majáčků. Ty označují:

 

 

Aktualizace ke dni 4.6. 2013
zpracoval Josef Konečný