POPIS TRASY NA POŠTU BRNO 1 NA ORLÍ

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Pobočka České pošty Brno 1 se prvního listopadu 2012 přestěhovala z ulice Poštovské na ulici Orlí č. 30. Je to v rohové budově naproti Měnínské brány, kde v pravém křídle prvního patra sídlí Poštovní spořitelna, Levé křídlo téhož patra pak obývá nově pošta Brno 1. V dalších patrech téže budovy, návštěvníkům běžně nedostupných, sídlí Jihomoravské ředitelství České pošty. Budova je stavěná do oblouku a dovnitř vedou dva vchody. Jeden je více z ulice Orlí, druhý z ulice Novobranské. Oba vchody budou brzy osazeny akustickými orientačními majáčky.
Upozornění: Vpravo vedle vchodu z ulice Novobranské je umístěn mluvící bankomat Poštovní spořitelny.

 

Vchod z ulice Novobranské:

Pokud vejdete do budovy z ulice Novobranské, tak za dveřmi vstoupíte do malé předsíňky. v úhlu cca 45 stupňů vlevo projdete asi po dvou metrech tzv. "lítačkami" do haly se schodištěm. Asi 1,5 metru za těmito lítačkami je velký koberec, přes celou šířku schodiště. podél jeho rozhraní zabočíte vpravo a podél zábradlí, které máte po pravé ruce vystoupáte 13 schodů nahoru. Tam můžete jít vpravo, kde přijdete kolem dvou velkých, kulatých, kamenných, podpěrných sloupů a recepce do chodby, na jejímž konci je Poštovní spořitelna.

Pokud však potřebujete jít na poštu, pak Vám doporučuji projít ještě dole podél hrany spodního schodu k levé straně schodiště a nahoru vystoupat podél ní. Nad schodištěm zabočíte doleva, srovnáte se podél dvou velkých, kulatých, kamenných, podpěrných sloupů, a v jejich ose přijdete asi po šesti metrech k dvoukřídlým dveřím. Jejich levé křídlo je stále otevřené směrem ven. Asi 1,5 metru za těmito dveřmi projdete ještě jedněmi, samootevíracími dveřmi do chodby. Ta je dlouhá asi 15 a široká asi 3 metry. Po její pravé straně jsou sedačky a stolečky na vyplňování tiskopisů a vlevo jsou 3 proluky, oddělené od sebe asi 2 metry širokými sloupy. Těmito prolukami se vchází do souběžné chodby, kde jsou vlastní přepážky. Je to velice podobné tomu, jak to bylo na Poštovské.

Pro těžce zrakově postižené osoby platí, stejně jako na všech ostatních poštách, že si nemusejí vyzvedávat lístek z vyvolávacího systému, ale zabočí v první proluce, (cca 5 metrů za vstupními dveřmi), doleva, kde je přímo proti nim první přepážka. Tam počkají, až se tato uvolní a její obsluha je vyzve k vyřízení jejich záležitosti. Nezbytnou podmínkou je, aby tyto osoby byly jednoznačně snadno identifikovatelné podle viditelně držené bílé hole.

 

Vchod z ulice Orlí:

Pokud vstoupíte do budovy z ulice Orlí, pak je přístup ke schodišti zrcadlově obrácený. Za vstupními dveřmi tedy zabočíte v úhlu 45 stupňů doprava, za lítacími dveřmi zabočíte podél koberce doleva a před sebou budete mít levou stranu schodiště nahoru. Dále už platí výše popsané.