POPIS PŘESTUPNÍHO UZLU STARÁ OSADA

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Přestupní uzel Stará osada tvoří trojúhelník, jehož jednou odvěsnou je ulice Bubeníčkova, druhou ulice Svatoplukova a přeponou je chodník a odjezdové nástupiště tramvají. Souběžně s tímto nástupištěm, avšak blíže k ulici Bubeníčkově, protíná tento prostor ještě vozovka pro autobusy a trolejbusy, která jej dělí na dvě části. Z pohledu od města je v levé části smyčka tramvají a v pravé pak jsou zastávky trolejbusů a autobusů. Na začátku smyčky je přes vozovku i koleje vytvořeno místo pro přecházení se sníženými obrubníky. Není zde však značený přechod - "zebra". V prostoru uprostřed tramvajové smyčky je umístěna přízemní budova se zázemím pro řidiče, trafikou, drobným občerstvením a předprodejem jízdenek. Vpravo od nástupišť autobusů je pak malý parčík, kterým přijdete k podchodům pod oběma ulicemi, tedy Bubeníčkovou i Svatoplukovou a po chodníku směrem vpravo jím přijdete také k autobusové zastávce č. 9 na ulici Bubeníčkově.

V celém prostoru je celkem 11 zastávek. některé jsou však určeny jen pro výstup. Níže se pokusím trošku popsat jejich umístění a uvést čísla linek, které z nich odjíždějí:

plánek přestupního uzlu Stará osada

Schéma přestupního uzlu Stará osada

 

 

Ke dni 3.12. 2018
zpracoval Josef Konečný