DŮM SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ JOSEFA CHALOUPKY
POPIS INTERIÉRU

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Pro dohledání vchodu do Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky na Chaloupkově ulici č. 7, můžete využít signální pás a orientační hlasový majáček. Do budovy vedou dvoukřídlé prosklené dveře. Vlevo na zdi je zvonkové tablo. Pro otevření dveří zazvoňte na zvonek v horní části tabla. Je na něm nápis RECEPCE a je opatřen velkým bumponem. vpravo vedle něj, na rámečku tabla, je i Braillský nápis REC.

Stisk tlačítka je signalizován vyzváněcím tónem. Po zazvonění vyčkejte na odezvu pracovníka recepce a na otevření dveří.
Pokud znáte přímou linku, stiskněte tlačítko se symbolem sluchátka, je vlevo vedle nuly, a poté třímístné číslo příslušné linky. Volaný pracovník se vám ozve a pomocí bzučáku vám dveře odemkne. Otevírá se jejich levé křídlo směrem dovnitř.

Za vstupními dveřmi je 5,5 metrů dlouhá chodba. V ní jsou zkraje vlevo dveře do prodejny výrobků Chráněné dílny "HapAteliér" a vpravo dveře do recepce, kde můžete požádat o pomoc či informaci. V recepci je možné si také sednout.

Vstupní chodba je zakončena dalšími dvoukřídlými dveřmi. Otevírá se také jejich levé křídlo, tentokrát však směrem dovnitř chodby, ve které stojíte. Za těmito dveřmi se ocitnete v prostoru, prakticky čtvercové, vstupní haly.

Pro cestu k výtahu a schodišti můžete v hale využít nainstalovanou vodicí linii. Tvoří ji přechodová kovová lišta široká 30 a vysoká 4 milimetry. Tlačítko pro přivolání výtahu je na pravé straně dveří, ovládací tlačítka výtahu jsou pak v kabině také vpravo.

Umělé vodicí linie jsou nainstalované také v halách všech pater. Centrální linie vede vždy od výtahu směrem k toaletám. většinou je zakončena příčnou lištou dlouhou 50 cm. Tvoří tak tvar písmene velké T. To znamená, že linie už dál nevede a na dosah máte dveře toalet. Pokud takto zakončena není tak to znamená, že je pouze přerušena kvůli zavírání dveří a za nimi pokračuje dál. To se týká přízemí ve směru do chodby kolem HapAteliéru a druhého patra, kde je prostor rozdělený protipožárními dveřmi. Od centrální linie pak ještě odbočují krátké, pouhých 20 cm dlouhé lišty, které signalizují odbočení ke dveřím do jednotlivých kanceláří. Pokud se v tomto místě otočíte o 90 stupňů naznačeným směrem, tak po třech malých krocích přijdete přímo ke klice dané kanceláře.

POZNÁMKA: Podél těchto vodicích linií vám doporučuji chodit tak, abyste je měli vždy po levé ruce. Minimalizujete tím případný nechtěný střet s jinou nevidomou osobou. Při chůzi využívejte kluznou techniku chůze s bílou holí.

Ve všech třech hořejších patrech je stejná hala jako v přízemí. V prvním a druhém patře je však rozdělena protipožárními dveřmi na přední a zadní část. V běžné provozní době však bude alespoň jedno křídlo těchto dveří stále otevřené. Ve všech patrech jsou v hale naproti výtahu WC. Po pravé i levé straně jsou pak jednotlivé kanceláře a místnosti. Ty jsou rozděleny následovně:

 

1. patro:

Hala v prvním patře je rozdělena protipožárními dveřmi, které jsou 5 metrů od výtahu. Před nimi vpravo jsou:

 

2. patro:

Hala v druhém patře je rozdělena protipožárními dveřmi, které jsou naproti výtahu ve vzdálenosti 2,5 metru.

 

3. patro:

Hala ve třetím, posledním, patře již rozdělena protipožárními dveřmi není. Po vystoupení z výtahu jsou vpravo:

Vlevo to pak jsou:

 

Přízemí - zadní část:

V přízemí je naproti vstupních dveří do haly chodba, vedoucí do zadní části přízemí, kde je chráněná dílna HapAteliér. Chodba je dlouhá 13 metrů a od haly je oddělena dvoukřídlovými dveřmi, které se otevírají směrem do haly.

 

Suterén:

V suterénu jsou, naproti výtahu, také dvě toalety, obě i se sprchou. Levá je pro ženy. Vypínač je zvenčí, vedle dveří vlevo. Hned za dveřmi je vlevo sprcha, za ní uzavřená kabinka a naproti dveří je umývadlo. Pravá toaleta je pro muže. Vypínač je zvenčí, vedle dveří vpravo. Hned za dveřmi je vpravo sprcha, za ní uzavřená kabinka a proti dveřím je umývadlo. Z chodby, Směrem vlevo, je průchod do garáže a vstup do technických místností domu. Ty jsou pro běžné návštěvníky nepřístupné. Vpravo pak je suterénní malá klubovna. V ní je vlevo vstup do druhé cvičné kuchyně.