POPIS CESTY DO STŘEDISKA TEIRESIÁS

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel. číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Navigace:

Trasa z Komenského náměstí | Trasa ze zastávek Česká | Trasa z ulice Joštovy | Vstup do budovy

| Trasa na zastávku Česká

 

 

Od září roku 2014 je středisko pro podporu studentů se zvláštními nároky "Teiresiás" přestěhováno z Šumavské ulice do budovy bývalé Lékařské fakulty na Komenského náměstí. Je umístěno v levém přízemním křídle této budovy. A jak se tam nejsnáze dostanete?

 

 

Trasa ze zastávky Komenského náměstí

Nejjednodušší a také nejbezpečnější cesta je z tramvajové zastávky linky č. 4, Komenského náměstí. Po vystoupení z této tramvaje při příjezdu od hlavního nádraží jděte směrem od ní a na chodníku, s pomocí signálního pásu, dohledejte zeď budovy, kterou je Fakulta sociálních studií. Postavte se tak, abyste ji měli po levé ruce a jděte podél ní proti směru jízdy. Na druhém konci budovy s pomocí signálního pásu ze slepecké reliéfní dlažby přijdete směrem vpravo ke značenému a ozvučenému přechodu. Po něm přejděte na druhou stranu. Tam pokračujte přibližně 30 metrů v přímém směru od semaforu. Dohledejte zeď budovy bývalé Lékařské fakulty, postavte se tak, abyste ji měli po pravé ruce a jděte podél ní dalších cca 30 metrů. Zde zeď vystupuje něco přes 1 metr do chodníku. Obejděte ji a po třech metrech po pravé straně dohledejte dveře do budovy. Vedou k nim 2 schody nahoru.
UPOZORNĚNÍ: V rohu, který tvoří čelní zeď budovy a boční zeď předsunutého prostoru vchodů, jsou umístěny odpadkové koše.

 

 

Trasa ze zastávek Česká

Podstatně větší počet tramvají však přijíždí na nedalekou zastávku Česká. Odtud je cesta do střediska následující:

 

Zastávka Česká na Joštově ulici, směr od Moravského náměstí

Pokud přijedete na zastávku Česká linkami č. 5 nebo 6 ze směru od Moravského náměstí, tak vystoupíte na ostrůvku na ulici Joštově. Po vystoupení z tramvaje jděte směrem od ní. S pomocí signálních pásů a umělých vodicích linií přejděte přibližně 10 metrů široký prostor ke zdi domu, otočte se doleva a jděte podél ní až ke knihkupectví na rohu ulic Joštovy a České. V přímém směru opatrně přejděte ulici Českou a na protějším chodníku dohledejte mírně vlevo roh budovy Ústavního soudu.
POZOR! Na tomto rohu často stává mobilní prodejní stánek s nabídkou černé kávy.

 

Zastávka Česká na ulici České, směr na Veveří

Pokud přijedete na zastávku Česká tramvajemi č. 3, 11 nebo 12 ve směru od města, pak vystoupíte na chodníku na České ulici. Po vystoupení z tramvaje dohledejte protější stranu chodníku, u zdi okolních domů se otočte doprava a podél nich jděte přibližně 20 metrů ke knihkupectví na rohu ulic Joštovy a České. Zabočte doprava, opatrně přejděte ulici Českou a na protějším chodníku dohledejte mírně vlevo roh budovy Ústavního soudu.
POZOR! Na tomto rohu často stává mobilní prodejní stánek s nabídkou černé kávy.

 

Zastávka Česká na ulici České, směr od Veveří

Přijedete-li na zastávku Česká tramvajemi č. 3, 11 nebo 12 ve směru od Veveří, pak vystoupíte na chodníku na České ulici. Po vystoupení z tramvaje dohledejte protější stranu chodníku, u zdi zabočte doleva a jděte podél ní až na roh budovy Ústavního soudu. Tam zabočte doprava.
POZOR! Na tomto rohu často stává mobilní prodejní stánek s nabídkou černé kávy.

 

Stojíte na rohu budovy Ústavního soudu. Jděte podél čelní zdi budovy po pravé ruce 90 metrů na její konec. Asi uprostřed cesty je nutné obejít směrem doleva vstupní portál a schodiště, které zasahuje hluboko do chodníku. Na konci budovy vás signální pás přivede k ozvučenému přechodu přes vozovku, kde jezdí auta zleva od ulice Husovy. Po přejití vozovky pokračujte v přímém směru po signálním pásu 45 metrů kolem Červeného kostela. Přijdete k vozovce, kde jezdí auta jen zprava. I tuto vozovku přejděte. Na druhé straně jděte ještě 12 metrů podél signálního pásu. Na jeho konci odbočuje další signální pás doleva k přechodu přes tramvajové koleje. Všechny přechody jsou značené, se světelnou signalizací i akustickým výstupem. Ten je však nutno si aktivovat vysláním příslušného povelu z vysílače VPN.

Přejděte i tento přechod a pokračujte přibližně 30 metrů v přímém směru od semaforu. Dohledejte zeď budovy bývalé Lékařské fakulty, postavte se tak, abyste ji měli po pravé ruce a jděte podél ní dalších cca 30 metrů. Zde zeď vystupuje něco přes 1 metr do chodníku. Obejděte ji a po třech metrech po pravé straně dohledejte dveře do budovy. Vedou k nim 2 schody nahoru.
UPOZORNĚNÍ: V rohu, který tvoří čelní zeď budovy a boční zeď předsunutého prostoru vchodů, jsou umístěny odpadkové koše.

 

 

Trasa ze zastávky Česká na Joštově ulici

Pokud přijedete na Českou linkami č. 4, 5 nebo 6 ze směru od Komenského náměstí, tak vystoupíte na ostrůvku na ulici Joštově. Po vystoupení z tramvaje jděte směrem od ní. S využitím signálních pásů a umělých vodicích linií přejděte přibližně 15 metrů široký prostor ke zdi domu, otočte se doprava a jděte podél ní až na roh ulice České. Je to téměř 100 metrů. Dohledejte na zeď navazující umělou vodicí linii a jděte podél ní 30 metrů. Převedla vás přes ulici Českou a volný prostor v jejím křížení s ulicí Joštovou.

Dále pokračujte kolem zdi navazující budovy 45 metrů. Tam na ni navazuje další umělá vodicí linie, která vás převede přes 23 metrů široký prostor v zadní části budovy Janáčkovy akademie múzických umění. Na ni dále navazuje nízká zídka, za níž je trávník. Kolem ní jděte, stále v původním směru, dalších necelých 30 metrů. Ke konci budete přecházet 2 signální pásy. Ten první signalizuje konec pěší zóny a ten druhý, zhruba 10 metrů za ním, by vás přivedl k ozvučenému přechodu přes ulici Joštovu k Ústavnímu soudu.

Vy však pokračujte stále v přímém směru. Za druhým signálním pásem se zídka stáčí doleva a přibližně 5 metrů za tímto stočením přijdete na roh budovy JAMU. Zde se otočte zády k zídce a v původním směru pokračujte necelých 5 metrů k obrubníku trávníku. Jděte podél něj cca 25 metrů. V polovině cesty minete 6 metrů široký, doleva odbočující chodník. V tomto místě si už můžete aktivovat klepátko na semaforu před vámi, jehož zvuk vám usnadní dohledání sloupku semaforu a přechod přes ulici Husovu. Pro lepší orientaci můžete i zde využít signální pásy a vodící pás přechodu.
UPOZORNĚNÍ: Tento přechod je hodně široký, jezdí po něm tramvaje i vozidla v obou směrech. Jsou zde nainstalovány vodící pásy přechodu, ale nejsou na použitém podkladě příliš dobře hmatné. Při přecházení je nutné dávat pozor na tramvaje jedoucí zprava, protože i ony mají zelenou stejně jako my.

Na protějším chodníku dohledejte asi 8 metrů šikmo vlevo opět rozhraní chodníku s trávníkem a jděte podél obrubníku po levé ruce stále v původním směru, tedy ve směru od křižovatky. Po necelých dvaceti metrech trávník končí a dalších 6 metrů před vámi je roh budovy LF. Zabočte na něm doleva a jděte podél zdi po pravé ruce dalších cca 30 metrů. Zde zeď vystupuje něco přes 1 metr do chodníku. Obejděte ji a po třech metrech po pravé straně dohledejte dveře do budovy. Vedou k nim 2 schody nahoru.
UPOZORNĚNÍ: V rohu, který tvoří čelní zeď budovy a boční zeď předsunutého prostoru vchodů, jsou umístěny odpadkové koše.

 

 

Vstup do budovy

Průčelí budovy tvoří vjezdová vrata v úrovni okolního terénu a vpravo i vlevo od nich vstupní dveře, ke kterým vedou dva schodky nahoru. Používají se jen ty pravé, ke kterým přijdete podle výše popsaných tras. Dveře jsou velké, dubové, dvoukřídlé a otevírá se jejich pravé křídlo směrem dovnitř. Za nimi vstoupíte do proskleného prostoru širokého asi 1,5 a dlouhého necelé tři metry. Po pravé ruce je vrátnice a v přímém směru jsou do stran automaticky otevírané dveře. Jejich otevření je však nutno aktivovat přiložením čipové karty nebo o to požádat pracovníka vrátnice.

Za skleněnými dveřmi se otočte doleva a sejděte dva schodky dolů, do prostoru vjezdu, na úroveň venkovního terénu. Přejděte na protější stranu vjezdu a po dvou schodech vyjděte zase nahoru. Zabočte doprava a vyjděte dalších 5 schodů nahoru. Nad nimi zabočte doleva. Podél pravé stěny chodby jděte necelých 10 metrů. Před vámi se automaticky otevřou křídlové dveře, budou se otevírat směrem k vám. Proto po zaslechnutí motorku pohonu dveří zpomalte chůzi, aby nedošlo ke střetu s otevírajícími se dveřmi. Za nimi jděte chodbou po její pravé straně. Na rohu zabočte doprava a jděte stále podél pravé stěny chodby. Cestou projdete ještě dvojími dveřmi - opět se před vámi samy otevřou. Za těmi druhými je už tzv. velká galerie. Za ní je vpravo další chodba a vlevo jsou dveře do kanceláře pracovníků střediska.

 

 

Trasa ze střediska na zastávku Česká

Po vyjití ze dveří budovy střediska Teiresiás zabočte do leva a jděte až na roh budovy. Aktivujte si akustický signál na semaforu a s jeho pomocí jděte k přechodu přes tramvajové koleje na Komenského náměstí. Je to přibližně 18 metrů, mírně doleva od rohu budovy.
POZNÁMKA: Asi 3 metry vlevo od přechodu je na této straně ulice zastávka tramvajové linky č. 4 ve směru Hlavní nádraží.

Pro cestu na zastávku Česká přejděte po přechodu na protější chodník a jděte podél signálního pásu až do místa, kde od něj odbočuje další pás směrem doprava. Odbočte doprava a jděte po něm ještě 12 metrů až k dalšímu přechodu. I tento je ozvučený. Auta zde jezdí jen zleva.

Na zelenou přejděte na protější stranu a pokračujte podél umělé vodicí linie v přímém směru přibližně 45 metrů. Po levé ruce je tzv. Červený kostel. Přijdete k vozovce, kde jezdí auta jen zprava. I tuto vozovku přejděte po značeném a ozvučeném přechodu. Na protější straně jděte podél signálního pásu směrem vlevo ke zdi budovy Ústavního soudu. Pokračujte podél čelní zdi budovy, budete ji mít po levé ruce, 90 metrů na její konec. Asi uprostřed cesty je nutné obejít směrem vpravo vstupní portál a schodiště, které vyčnívá hluboko do chodníku. Na konci budovy pokračujte v přímém směru asi 6 metrů. Přijdete ke kolejím přes ulici Českou.
Poznámka: Asi 3 metry před kolejemi je na této straně chodníku označník zastávky tramvajové linky č. 12 ve směru Hlavní nádraží - Zvonařka - Komárov.

Pro cestu do Plzeňského dvora, potažmo i do Hotelů kounicova a Palacký (využíváme je pro ubytování účastníků Agory), přejděte na protější stranu. Tam dohledejte zeď domu, zabočte doleva a jděte přibližně 20 metrů k označníku zastávky tramvajových linek 3, 11 a 12, ve směru na Veveří. Upozorní vás na něj nainstalovaný signální pás. Ty jsou zde nainstalovány hned dva, vzdálené od sebe necelých 10 metrů. Některé typy tramvají zastavují u prvního, většina však až u toho vzdálenějšího. Zde počkejte na linku č. 12 ve směru Technologický park. Přiveze vás jak do restaurace Plzeňský dvůr, a hotelu Kounicova (vystupuje se na čtvrté zastávce - Klusáčkova, 6 minut jízdy) tak i na Hotel Palackého (desátá, konečná zastávka - Technologický park, 15 minut jízdy). Tramvaj jezdí o víkendech každých 10 minut.

 

 

zpracoval Josef Konečný
Aktualizace 1.11. 2017