POPIS CESTY DO TYFLOSERVISU BRNO

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Tyfloservis Brno sídlí v areálu Speciálních škol pro zrakově postižené na Kamenomlýnské ulici číslo 2, v Brně - Pisárkách. Nové sídlo je snadno a rychle dostupné tramvají, trolejbusem i autobusem. Při cestě od Hlavního (vlakového) nádraží nastoupíte na prvním nástupišti (nejvzdálenější od budovy hl. nádraží) na tramvaj č. 1, směr Bystrc. Vystoupíte na zastávce Pisárky (osmá zastávka). Po vystoupení z tramvaje půjdete asi 3 metry kolmo od ní, zabočíte doleva a půjdete asi 2 metry podél zídky. Na jejím konci zabočíte vpravo a po jednom kroku zase vpravo. Otočíte se tedy celkem o 180 stupňů a půjdete po schodišti nahoru. Schodiště obsahuje 5 schodů, následuje asi 150 centimetrů široká plošina, dalších pět schodů. To se opakuje čtyřikrát. Nahoře půjdete podél pravého okraje chodníku, kde se jako vodící linie střídají zábradlí, obrubník trávníku a reliéfní dlažba. Asi po čtyřiceti metrech přijdete k ozvučenému přechodu, u nějž zabočíte doleva a půjdete směrem od něj ulicí Hroznovou asi 150 metrů do kopce. Držíte se levého okraje chodníku, který tvoří podezdívka okolních plotů. Ta se s vámi po 150 metrech zatočí obloukem doleva na ulici Kamenomlýnskou a po dalších osmdesáti metrech vás dovede podél navazující budovy školy až ke vrátnici areálu. Dveře do ní jsou hned za rohem po levé ruce. Tam už vám poradí jak dál například do školy, do SPC, nebo do Tyfloservisu.

 

Pokud přicestujete do Brna autobusem, můžete využít okružní linku autobusu č. 84, která má zastávku u Ústředního autobusového nádraží. Ten vás přiveze také na zastávku Pisárky. Po vystoupení z autobusu přejdete podél reliéfní dlažby na úrovni zastávkového stojanu na pravý okraj chodníku a podél zídky pokračujete dál v dosavadním směru jízdy autobusu. Chodník se s vámi po několika metrech zatočí doprava a vede vás dál podél zídky, na niž později navazuje umělý vodící pás, který vede podél zastávky trolejbusů až k ozvučenému přechodu, opatřeného reliéfním vodícím pásem přechodu. Zde zabočíte doleva, přejdete vozovku a pokračujete v přímém směru do kopce ulicí Hroznovou. Dále viz výše.

 

Pokud přijedete trolejbusem směrem od Mendlova náměstí, pak po vystoupení z něj na ulici Pisárky půjdete po chodníku několik metrů ve směru jízdy trolejbusu, přejdete na ozvučeném přechodu ulici Hroznovou a na protějším chodníku zabočíte vpravo a půjdete po ní nahoru. Dále už to znáte z předchozího popisu.